Грунтове обстеження земельних ділянок

Грунтове обстеження - визначення генетичної будови та властивостей ґрунтів, структури ґрунтового покриву, для раціонального його використання.

В свій час з 1959 по 1961 роки фахівцями інституту було проведено первинне крупномасштабне обстеження грунтів Кіровоградської області, а в послідуючі роки починаючи з 70-х років ХХ століття проводилось коректування матеріалів крупномасштабного обстеження грунтів.

На даний час проводяться грунтові обстеження, як на значних площах (Могутненська с-р Кіровоградського р-ну – 4324,30 га, ТОВ «Комінтерн-Агро» Олександрійського р-ну – 2681,20 га) так і на невеликих площах.

Матеріали грунтових обстежень використовуються для бонітування грунтів, економічної оцінки, нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, розробки проектів землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та упорядкування угідь, при розпаюванні земель, при розробці проектів що до охорони земель, для переведення земель з одного угіддя в інше, під час зміни цільового призначення земельної ділянки щоб визничити глибину зняття родючого шару грунту для виконання робіт по будівництву з метою складування, зберігання і подальшого використання.

В інституті можна замовити викопіювання агровиробничих груп грунтів.

Технічна документація складається з пояснювальної записки та графічного матеріалу.

Пояснювальна записка містить текстову частину та табличний матеріал.

Графічний матеріал включає: “Карта грунтів” (М 1:10000), „Картограма агровиробничих груп грунтів” 1:10000).

Прочитано 4091 разів