Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та упорядкування угідь

 

еколого-економічне обгрунтування сівозмін

При розробці проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та упорядкування угідь виконується комплекс підготовчих робіт, проводиться оцінка грунтово-кліматичного потенціалу, організація території  сільськогосподарського підприємства з метою створення просторових умов для еколого-економічної оптимізації використання і охорони земель сільськогосподарського призначення, упровадження прогресивних форм організації керування землекористуванням, удосконалення структури і розміщення земельних угідь, уточнена структура посівних площ,  система сівозмін, із відображенням їхнього розташування (на паперовому і електронному носіях) і розміру по площі, (у табличній формі).

Дається економічне й екологічне обґрунтування прийнятих проектних рішень.

У відповідності до завдання на розробку проекту землеустрою проектна документація складається  з  пояснювальної записки та графічного матеріалу.

Пояснювальна записка містить текстову частину та табличний матеріал зведений, переважно, у додатки. Графічний матеріал включає: “План існуючого стану використання земель” (М 1:10000), „Схема розміщення попередників сільськогосподарських культур.”, “План агровиробничих груп грунтів та рельєфу” (М 1:10000), «Схема агротехнологічних груп грунтів» (1:10000), “План організації території” (М 1:10000) “План організації території сівозмін”,  (М 1:10000), “План перенесення в натуру” (М 1:10000).

Прочитано 2023 разів