Виконавча зйомка

Часто при будівництві та прокладанні  інженерних мереж виникає необхідність у проведенні такого виду інженерно - геодезичних робіт, як виконавча геодезична зйомка. Саме виконавча геодезична зйомка здатна показати  розмір фактичного  відхилення положення об’єкта від передбаченого проектом.  На підставі  отриманих  даних,  можна судити про якість виконаної роботи.
Контроль проводиться як в плановому так і в висотному положенні.
Плановим геодезичним контролем перевіряється фактичне положення всіх елементів конструкції або об’єкта відносно розбивочних осей або ліній, їм паралельних.
Висотним геодезичним контролем перевіряється стан конструкцій  або споруди по висоті.
При виконавчій зйомці визначається планове та висотне положення кутів повороту траси, камер, об’єктів підземної інженерної мережі (колодязів, водостічних решіток, контактних пристроїв, анодних заземлень, розподільчих шаф та ін.), точок вимірювання ухилів, діаметрів труб, перетинів каналів, місць відгалужень на спорудах і пристроях для оцінки відповідності виконавчого креслення натурі.

 виконавча зйомка

ДП «Кропивницький інститут землеустрою» приділяє велику увагу щодо модернізації виробничих процесів і розробці автоматизованої бази даних зі збереження та використання картографічних та геодезичних даних. Мета програми модернізації камерального обробітку результатів зйомки – вдосконалення автоматизованої технології обробітку і збереження даних інженерних мереж в електронному (цифровому) вигляді. Використання універсальних процедур й стандартних правил виключає залежність виробничого процесу від індивідуальних рішень.
При перевірці виконавчих креслень як в паперовому так і в електронному вигляді необхідно сконцентрувати зусилля для узгодження єдиних форматів і процедур обміну інформацією з будівельними і проектними організаціями.

Leica DIGICAT 200ДП «Кропивницький інститут землеустрою» виконує замовлення на випуск виконавчих креслень новозбудованих або реконструйованих підземних інженерних комунікацій. Виробничий процес включає польові і камеральні роботи. Використовуються інтелектуальні системи пошуку: Трасопошуковий комплект leica Digicat 200, який забезпечує локацію трас старих підземних комунікацій, виконавчої документації на які немає в геофонду міста.  Вдосконалення технології  складання і оформлення виконавчих креслень повинно підвищити продуктивність робіт по виконанню замовлень.
Відділ автоматизації проектних робіт Державного підприємства «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» робить ставку на активну інтеграцію в інформаційну систему інституту. Цифрові моделі  підземних комунікацій, що зберігаються як в СК1963 року, УСК2000, МСК35 так і в місцевій СК м. Кіровоград, використовуються проектними відділами для виконання замовлень.

Прочитано 830 разів