Робочий проект землеустрою щодо зняття, перенесення та збереження родючого шару грунту

В цілях підвищення зацікавленості власників, орендарів земельних ділянок і землекористувачів в збережені і відновлені родючості ґрунтів і захисту земель від негативного впливу господарської і іншої діяльності, а саме антропогенного і техногенного впливу, має здійснюватись економічне стимулювання охорони і використання земель в сільському господарстві в порядку встановленому відповідним законодавством.

При будівництві різних об’єктів на землях сільськогосподарського призначення виникає питання щодо збереження цих земель і використання родючого шару ґрунту, який знімається з будівельного майданчика і перенесення його на землі, які мають більш низьку родючість або інші умови, які визначаються власником земельної ділянки, землекористувачем, тощо.

Відповідно до вимог статей 166, 168 Земельного кодексу України, статей 2, 3 та 6 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Закону України «Про охорону земель» зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) є обов’язковим для власників земельних ділянок та землекористувачів, діяльність яких пов’язана з порушенням поверхневого (родючого) шару ґрунту в зв’язку з розробкою резерву суглинку.

Така вимога диктується тим, що цей дуже цінний створений віками природою енергетичний матеріал, слід зберегти і використати для рекультивації порушених земель та поліпшення малопродуктивних і  деградованих ґрунтів, площі яких щорічно збільшуються в результаті негативного антропогенного впливу на агроландшафти.

Відповідно до діючих норм і правил, наказу Державного комітету України по земельних ресурсах від 17.10.2002 року №175 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.02.2003 року за №117/7438, де визначена нижня межа вмісту гумусу між продуктивними і малопродуктивними землями для Південного Лісостепу, зняттю та перенесенню підлягає родючий шар ґрунту з вмістом гумусу більше 2.0%. На ділянці резерву суглинку така межа визначається глибиною 80 см.

В складі робочого проекту мають бути зібрані текстові, нормативні і графічні матеріали щодо існуючого стану проектної території. Також в проекті відображають основні техніко-економічні показники (табл.1).

                                                                                                                                                         Таблиця 1

                                       Техніко-економічні показники проекту

з.п.

Найменування показників

Показники

1.

Площа угідь в межах ділянки, із них забудовані землі,

у т.ч. землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами та відповідними спорудами

26814 м2

26814 м2

2.

Передбачено використати по проекту

а) площа зняття родючого шару ґрунту

б) товщина зняття

в) площа під тимчасовий відвал

 

26814 м2

0,80 м

6550 м2

3.

Термін виконання робіт

8 місяців

4.

Об’єми земляних робіт

а) зняття та перенесення родючого шару ґрунту

б) складування родючого шару ґрунту

в)відстань транспортування ґрунту

 

21451 м3

21451 м3

до 1 км

5.

Загальна вартість робіт

в т.ч. проектних (з ПДВ)

455,18148 тис.грн

5,256 тис.грн

За даними фізико-хімічних аналізів зазначається вміст гумусу, реакція ґрунтового середовища, сума увібраних основ, рухомих сполук фосфору, калію, вміст забруднюючих елементів,  залишків пестицидів тощо.

                                                                                                                                                                                                 Таблиця 2

                                                                   Механічний склад ґрунтів

Назва ґрунту

 

Глибина взяття зразка

 

Розмір часток мм та їх процентне співвідношення

Фізична

глина

(частки

менше

0.01 )

Більше

0-25

0.25-

0.05

 

0.05-

0.01

 

0.01-

0.005

 

0.005-

0.001

 

Менше

0.001

 

1

Чорноземи типові малогумусні легкоглинисті поверхнево порушені

0-20

-

5,6

39,1

8,5

9,2

37,6

55,3

2

теж

0-20

0,1

2,7

42,1

8,8

8,2

38,1

55,1

Визначаються основні проектні рішення, в яких зазначається: площа земельної ділянки, з якої знімається та переноситься родючий шар ґрунту; глибина зняття родючого шару ґрунту; метод яким здійснюється зняття родючого шару ґрунту.

Норми зняття родючого шару ґрунту розраховуються згідно ГОСТ 17.5.3.06-85.

                                                                                                                                                  Таблиця 3

                                                   Таблиця обсягів робіт

з.п.

Найменування  робіт, витрат

Одиниця виміру

Всього

 

1

 

 

2

 

3

 

Розроблення грунту  1 групи з навантаження на автомобілі-самоскиди екскаватором 1,5 м3

 

Перевезення ґрунту І групи на відстань до  1 км

 

Комплекс робіт по влаштуванню насипу

 

 

куб.м

 

т

 

куб.м.

 

 

21451

 

25741

 

21541

Порядок видачі дозволу на зняття грунту

Згідно наказу Державного комітету України по земельних ресурсах №1 від 04.01.2005 року роботи по зняттю та перенесенню родючого шару грунту виконуються на підставі спеціального дозволу органів, що здійснюють контроль за використанням та охоронною земель (пункт 2 ст. 168 Земельного кодексу України). Отримання дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту є обов’язковим для землевласників та землекористувачів, діяльність яких пов’язана з порушенням поверхневого шару ґрунту. Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення родючого шару грунту - це офіційний документ, який видається на підставі робочого проекту і дає право власнику землі чи землекористувачу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки. Для отримання дозволу землекористувач повинен звернутися з письмовою заявою до Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель у Кіровоградській області. До заяви додається:

- копія державного акта ;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
- копія робочого проекту землеустрою;
- копія агрохімічного паспорту ділянки;
- копія договору на виконання земляних робіт ( в разі, якщо укладено на зняття родючого ґрунту);
- копія документів, що підтверджують сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва. 

Після проведення обстеження ділянки будівництва та  розгляду поданих матеріалів Управління з контролю за використанням та охороною земель видає дозвіл на зняття родючого ґрунту. Строк дії дозволу встановлюється відповідно до строків проведення земляних робіт, визначених у проекті.

Зняття та перенесення ґрунтового покриву без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту тягне за собою відповідальність за порушення вимог земельного законодавства.

Прочитано 8492 разів