Вівторок, 24 березня 2015 17:31

Охорона земель від ерозії

Автор  С.Куцевол
Оцініть матеріал!
(3 голосів)

 ерозійні процеси

Держземагентство України розпочало програму сприяння реалізації права власності на землю учасникам АТО в тому числі і ділянок для ведення особистого селянського господарства. На даний час переважна частина земель вже роздана у власність та оренду, попри те є ще земельні ділянки не надані у власність і користування більша частина яких розміщена на схилах з ухилами до 5º і це практично еродовані землі. Ці землі зараз і роздають бажаючим.

Встановлено, що на схилах вищі технологічні і транспортні витрати, великі втрати (матеріальні і грошові) через зниження якості робіт на сівбі, догляді за культурами, збирання врожаю.

Пересічна людина (не аграрій) отримавши таку (еродовану) ділянку повинен знати що звичайний обробіток ґрунту призведе лише ще до більшої еродованості. Хто в кінцевому підсумку буде відповідати за ерозію ґрунтів – власник ділянки чи чиновник який видав йому дозвіл саме в цьому місці, розробник проектної документації, чи інший чиновник який затвердив дану проектну документацію без відповідних обмежень?

Тим не менш найбільш розповсюдженні системи землеробства, засновані на оранці, в основному передбачають споживацький підхід до ріллі. В зв’язку з цим необхідна докорінна перебудова технологій вирощування сільськогосподарських культур як головного компонента систем землеробства, перехід на інтенсивні технології, що забезпечують продуктивний розвиток рослин та охорону ґрунтів.
Здійснити грунто- та водоохоронні заходи, а також розробку систем землеробства можна тільки на базі комплексних програм розробленними відповідними науковими організаціями з землеустрою.

Ґрунти, розміщенні на схилах, відрізняються від плакорних. Вони характеризуються різними температурним, водним, поживним і іншими режимами. Тому питання збереження родючості ґрунтів, її підвищення вельми складні, різноманітні і в значній мірі залежать від характеру використання земельних угідь. Останнє в основному і зумовлює розвиток ерозійних процесів.

чергування культур з різною ґрунтозахисною здатністюЦі землі віднесені до ІІ-ї технологічної групи. На них рекомендовано ведення зерно-трав’яних сівозмін. Для підвищення ґрунтозахисної ефективності ділянку доцільно займати не однією культурою, а смугами, чергуючи культури з різною ґрунтозахисною здатністю. Для цього ділянку розбивають на парну кількість смуг, займаючи усі парні смуги однією культурою, усі не парні – іншою. На складних з улоговинами схилах при розташуванні меж смуг паралельно до горизонталей вони можуть виявитися дуже хвилястими, що в значній мірі ускладнить проведення механізованих польових робіт, призведе до огріхів при обробці ґрунтів. Уникнути цього можна залуженням улоговин і водотоків.

Попередніми дослідженнями встановлено, що при посівах смугами сільськогосподарських культур порівняно зі звичайним їх розміщеннях середньорічний приріст врожаю склав: озимої пшениці – 3.9, ячменю – 4.4, кукурудзи на зерно – 3.8, гороху – 3, кукурудзи на силос – 25, багаторічних трав на сіно – 7 ц/га. Ширину смуг встановлюють в залежності від крутизни схилу, ґрунтового та рослинного покриву, застосовуваних машин.

Впровадження ґрунтозахисних заходів значно скоротить ерозійні процеси як на даній ділянці, так і на вище розташованих по схилу що в свою чергу призведе до підвищення стабільності й продуктивності землеробства на базі раціонального використання землі та підвищення родючості ґрунтів.

Прочитано 1058 разів