Схема землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель

ДП "Кропивницький інститут землеустрою" (тоді Кіровоградський філіал інституту «Укрземпроект») ще у 1982-83 роках виконував дані роботи. 

 схема землеустрою

Проте на теперішній час це питання залишається актуальним.

схема землеустрою

На сьогоднішній день актуально постало питання підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного та виробничого потенціалів землі, перетворення її у самостійний фактор економічного зростання.

Схема землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель на території Мар'янівської сільської ради Новоархангельського району Кіровоградської області розроблена на виконання Указу Президента України від 3 грудня 1999 р. №1529/99 “Про невідкла­дні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”, земельного Ко­дексу України, Закону України “Про землеустрій”, Закону України „Про охорону земель”.

Метою складання «Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування вико­ристання та охорони земель» є:

- реалізація політики держави  щодо наукового перерозподілу земель;

- оновлення планово-картографічної основи;

- формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань;

- розробка системи заходів щодо збереження і поліпшення природних ландшафтів, терито­рій з особливими  природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами;

- відновлення і підвищення родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель, захисту земель від ерозії, підтоплення, вторинного  засолення, заболочування, інших видів деградації;

- консервації деградованих і малопродуктивних земель;

- створення екологічно сталих ландшафтів і агроекосистем;

- обґрунтована вартісна оцінка  природоохоронних заходів.

Розроблена Схема землеустрою дає обґрунтоване направлення у використанні земель, що дасть змогу не тільки зберегти екологічний баланс земельних угідь Мар'янівської сільської ради, а й збільшити надходження до бюджету.

Схема організації території району – кінцева продукція (на район). Розробляється на основі схеми перспективного використання земель та інших допоміжних графічних матеріалів.

Згідно вимог Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій» та «Про охорону земель» Схема є основним планувальним і передпроектним документом, що регламентує головні питання використання та охорони земель на регіональному рівні. Вона не менш, ніж на 10-15 років визначає формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань; удосконалення співвідношення і розміщення категорій земель та угідь; систему заходів по збереженню і поліпшенню природних ландшафтів, агроекосистем, територій з особливими природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами, відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель і землюванню малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного засолення і заболочення, ущільнення, забруднення промисловими відходами і хімічними речовинами та інших видів деградації; по консервації деградованих і малопродуктивних земель, попередженню інших негативних явищ.

Прочитано 6455 разів