Порядок виділення в натурі земельних часток (паїв) здійснюється на підставі Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

Виділення земельної ділянки здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо  складання  документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку або проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
У результаті розпаювання земель колективної власності та передачі у приватну власність значна частина громадян Кіровоградської області вже отримала державні акти направо власності на землі сільськогосподарського призначення, що перебували в користуванні колишніх сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних підприємств.

Сертифікати на право на земельну частку (пай) є дійсними до виділення власникам земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) земельних ділянок

Опубліковано в Землевпорядні роботи

В цілях підвищення зацікавленості власників, орендарів земельних ділянок і землекористувачів в збережені і відновлені родючості ґрунтів і захисту земель від негативного впливу господарської і іншої діяльності, а саме антропогенного і техногенного впливу, має здійснюватись економічне стимулювання охорони і використання земель в сільському господарстві в порядку встановленому відповідним законодавством.

При будівництві різних об’єктів на землях сільськогосподарського призначення виникає питання щодо збереження цих земель і використання родючого шару ґрунту, який знімається з будівельного майданчика і перенесення його на землі, які мають більш низьку родючість або інші умови, які визначаються власником земельної ділянки, землекористувачем, тощо.

Опубліковано в Землевпорядні роботи
Субота, 07 лютого 2015 10:22

Присадибна ділянка

Державне підприємство «Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» відповідно до статті 25 Закону України «Про землеустрій» виконує роботи по виготовленню  документації на присадибні земельні ділянки.

Опубліковано в Землевпорядні роботи

Упорядкування прибережної  захисної смуги річки разом із введенням на ній режиму спеціального природокористування та господарської діяльності забезпечить сприятливий водний режим річки. Також запобігатиме її забрудненню, засміченню та вичерпанню ресурсів та зменшить  коливання стоку.

Опубліковано в Землевпорядні роботи
Четвер, 15 січня 2015 18:51

Земельні торги

Державне підприємство «Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» має всі можливості для проведення земельних торгів (аукціонів) із використання сучасного обладнання та відповідного технічного забезпечення.

Опубліковано в Землевпорядні роботи

ДП "Кропивницький інститут землеустрою" (тоді Кіровоградський філіал інституту «Укрземпроект») ще у 1982-83 роках виконував дані роботи. Проте на теперішній час це питання залишається актуальним. 

В процесі реформування земельних відносин значно зросла кількість і різноманітність аграрних підприємств, землевласників та землекористувачів, що значно ускладнило регулювання земельними відносинами.

Понад 18 тис. новостворених приватних господарств та біля 40 тис. селянських фермерських господарств не мають юридично сформованих і технічно оформлених землеволодінь і землекористувань, проектів облаштування їх територій. Це перешкоджає їм здійснювати планування господарської діяльності на землях, які перебувають в їхній власності, постійному користуванні та в оренді. Причому в оренді є не тільки земельні ділянки, що перебувають у приватній, комунальній або державній власності, але й насадження, водойми, будівлі, споруди, інше нерухоме майно, яке розташовано на них, тісно пов’язане з ними і не може бути відокремлене без заподіяння шкоди або втрати його господарського призначення. Стан землекористування ускладнюється тим, що орендодавцями є громадяни та юридичні особи, місцеві ради; в оренду передаються земельні ділянки на різні терміни.

Опубліковано в Землевпорядні роботи

Щоб прискорити земельну реформу, Президент України видав у листопаді 1994 року та серпні 1995 року укази, які передбачали розпаювання земель КСП і видачу сертифіката на земельну частку (пай). В результаті цього на початку 1998 року практично всі КСП здійснили паювання земель та їх члени отримали сертифікати на земельну частку (пай). А вже в грудні 1999 року Президент України видає указ, яким встановлюються конкретні терміни реформування КСП на основі приватної власності з підтвердженням права вільного виходу громадян із складу господарства, гарантованого їм Конституцією України.

Державне підприємство "Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" (нині Державне підприємство "Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою") один з перших по Україні провело розпаювання земель в Кіровоградській області. У нас можна замовити копії схем поділу земель колективної власності по с/г господартвах Кіровоградської області.

Опубліковано в Землевпорядні роботи

Національні парки є природоохоронними, еколого-просвітницькими та науково-дослідними установами, території яких включають в себе природні комплекси та об'єкти, що мають особливу екологічну, історичну та естетичну цінність, і призначені для використання в природоохоронних, просвітницьких, наукових і культурних цілях і для регульованого туризму.

Опубліковано в Землевпорядні роботи